Daniela Koleva (Ed.) Age during Socialism. Generations in the Family and Society. Sofia: CAS, 2019 Cover Image
  • Price 3.90 €

Даниела Колева (Съст.) Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото. София: ЦАИ, 2019
Daniela Koleva (Ed.) Age during Socialism. Generations in the Family and Society. Sofia: CAS, 2019

Author(s): Ilia Iliev
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Essay|Book Review |Scientific Life, Review, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Gerontology, Book-Review
Published by: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 111-114
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian