Ultimate penalty from the perspective of the right to life - a philosophical and legal analysis Cover Image

Absolutní trest z hlediska práva na život filosoficko-právní analýza
Ultimate penalty from the perspective of the right to life - a philosophical and legal analysis

Author(s): Darina Popovičová
Subject(s): Philosophy of Law
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství

Summary/Abstract: Jedno ze základních lidských práv je právo na život, které je zároveň předpokladem pro uplatnění všech ostatních lidských práv. Toto vyjádření můžeme vyřknout i v negativním znění, a to tak, že nikdo, tedy žádná lidská bytost nesmí být zbavena života. Je tedy otázkou, proč by mělo být výjimkou uložení sankce za závažné trestné činy, čili uložení trestu smrti, který to­ to právo na život neguje. Vyspělé demokratické státy Evropy se s touto problematikou vypořádaly striktním zákazem ukládání trestu smrti, jejich legislativa je založena na ochraně každého lidského života i v případě, že se člověk dopustil zavrženíhodného činu, tedy ani v tomto případě jeho život nesmí být zničen.

  • Issue Year: 15/2007
  • Issue No: 4
  • Page Range: 354-359
  • Page Count: 6
  • Language: Czech