Polish state, Polish citizens, Polish Jews. A few reflections on the book by Adam Puławski In the face of
  • Price 4.00 €

Polskie państwo, polscy obywatele, polscy Żydzi. Kilka reϐleksji o książce Adama Puławskiego Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”
Polish state, Polish citizens, Polish Jews. A few reflections on the book by Adam Puławski In the face of "unprecedented murder"

Author(s): Wojciech Rappak
Subject(s): History, Jewish studies, Societal Essay
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN
Keywords: Polish state; Polish citizens; Polish Jews; book; Adam Puławski;

Summary/Abstract: W klarownie napisanym artykule o historiografii Zagłady Christopher R. Browning zauważa: „wszyscy niemal bez wyjątku historycy dają pierwszeństwo dokumentom z epoki, przed relacjami ex post”. Początkowo może to brzmieć jak bojowe zawołanie historyków pozytywistów, dla których jedynym źródłem prawdy są archiwa, a późniejsze relacje traktują podejrzliwie. Browning do nich nie należy i od razu się zastrzega: „dokumenty nie mówią same za siebie i można je rozmaicie interpretować”, a relacje pomagają nam znaleźć drogę wśród wielu konkurujących interpretacji dokumentów z epoki.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 15
  • Page Range: 609-632
  • Page Count: 24
  • Language: Polish