Critics and reviews Cover Image
  • Price 4.50 €

Kritiky a referáty
Critics and reviews

Author(s): Ludmila Uhlířová, Ondřej Koupil, Jakub Mikulecký, Josef Šaur
Subject(s): Book-Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Slovanský ústav and Euroslavica
Keywords: reviews;

Summary/Abstract: This paper is a collection of five critical reviews of following book titles: 1. Стилиян Стойчев: Българският морфологичен резултатив и чешкият език. За съвре- менния български морфологичен резултатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език. Стилует, София 2019, 355 s., ISBN 978-619-194-053-0 2. Стилиян Стойчев: Българският морфологичен релатив и чешкият език. За съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език. Стилует, София 2019, 402 s., ISBN 978-619-194-054-7 3. Petr Voit: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Academia, Praha 2017, 933 s., ISBN 978-80-200-2752-8 4. Michal Přibáň a kol.: Český literární samizdat 1949–1989. Edice, časopisy, sborníky. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2018, 616 s., ISBN 978-80-200-2903-4 5. Jakub Hauser [ed.]: Zkušenost exilu / The Experience of Exile / Опыт изгнания. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu / The destinies of exiles from the territory of the former Russian empire in interwar Czechoslovakia / Судьбы эмигрантов с территории бывшей Российской империи в межвоенной Чехословакии. Památník národního písemnictví, Praha 2017, 304 s., ISBN 978-80-87376-41-6

  • Issue Year: LXXXVIII/2019
  • Issue No: 4
  • Page Range: 453-467
  • Page Count: 15
  • Language: Czech