Invocation of Holy Spirit in anaphora of Saint John Chrysostom and Saint Basil The Great Cover Image

Invocation of Holy Spirit in anaphora of Saint John Chrysostom and Saint Basil The Great
Invocation of Holy Spirit in anaphora of Saint John Chrysostom and Saint Basil The Great

Author(s): Marek Ławreszuk
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: Epiclesis; Anaphora; Divine Liturgy; Liturgics; Eucharistic Canon; Saint John Chrysostom; Saint Basil the Great;

Summary/Abstract: Zadaniem niniejszej pracy jest analiza modlitwy epiklezy w anaforach Liturgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego. Tekst skupia się na wyjaśnieniu znaczenia modlitwy w odniesieniu do procesu historycznego rozwoju tekstów liturgicznych od czasów apostolskich do momentu pojawienia się pierwszych kompletnych schematów nabożeństwa. W tekście omówione zostaną rozbieżności w znaczeniu modlitwy epiklezy w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim. W efekcie przeprowadzonej analizy przedstawione zostanie znaczenie modlitwy epiklezy i jej miejsce w kanonie eucharystycznym tradycji bizantyjskiej.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 195-212
  • Page Count: 18
  • Language: English