The summer of 1980 on the Coast and the emergence of

Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie „Solidarności” w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie
The summer of 1980 on the Coast and the emergence of "Solidarity" in light of the reports of the Soviet General Consulate in Gdansk and Szczecin

Author(s): Bogdan Musiał , Jan Szumski
Subject(s): History
Published by: Instytut Pamięci Narodowej
Keywords: Solidarity; General Consulate; Gdansk; Szczecin

Summary/Abstract: Historia powstania „Solidarności” oraz wydarzenia na Wybrzeżu w 1980 r. są od lat w centrum zainteresowania nie tylko polskich historyków i publicystów. Ukazały się niezliczone monografie, wspomnienia, rozprawy, przyczynki, artykuły oraz zbiory zródeł dotyczące tamtych wydarzeń. Wśród tych ostatnich jest jednak stosunkowo mało źródeł proweniencji sowieckiej1. Związane jest to nie tylko z niełatwym dostępem do rosyjskich archiwów, lecz także ze słabą w nich aktywnością badaczy polskich, w porównaniu z historykami innych państw. A przecież właśnie te wydarzenia i powstanie „Solidarności” w dużym stopniu przyspieszyły także rozpad Związku Sowieckiego.

  • Issue Year: 16/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 467-496
  • Page Count: 30
  • Language: Polish