The summer of 1980 on the Coast and the emergence of "Solidarity" in light of the reports of the Soviet General Consulate in Gdansk and Szczecin Cover Image

Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie „Solidarności” w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie
The summer of 1980 on the Coast and the emergence of "Solidarity" in light of the reports of the Soviet General Consulate in Gdansk and Szczecin

Author(s): Bogdan Musiał , Jan Szumski
Subject(s): History
Published by: Instytut Pamięci Narodowej
Keywords: Solidarity; General Consulate; Gdansk; Szczecin

Summary/Abstract: Historia powstania „Solidarności” oraz wydarzenia na Wybrzeżu w 1980 r. są od lat w centrum zainteresowania nie tylko polskich historyków i publicystów. Ukazały się niezliczone monografie, wspomnienia, rozprawy, przyczynki, artykuły oraz zbiory zródeł dotyczące tamtych wydarzeń. Wśród tych ostatnich jest jednak stosunkowo mało źródeł proweniencji sowieckiej1. Związane jest to nie tylko z niełatwym dostępem do rosyjskich archiwów, lecz także ze słabą w nich aktywnością badaczy polskich, w porównaniu z historykami innych państw. A przecież właśnie te wydarzenia i powstanie „Solidarności” w dużym stopniu przyspieszyły także rozpad Związku Sowieckiego.

  • Issue Year: 16/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 467-496
  • Page Count: 30
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode