Lithuanian Police Battalions in Lublin (1941–1944) Cover Image

Bataliony policji litewskiej w Lublinie (1941–1944)
Lithuanian Police Battalions in Lublin (1941–1944)

Author(s): Arūnas Bubnys
Subject(s): History
Published by: Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM)

Summary/Abstract: W okresie okupacji nazistowskiej sformowano na Litwie nie mniej niż 26 batalionów policji litewskiej (Litauische Schutzmannschaft -Bataillone), w których przez cały okres wojny mogło służyć 12 000–15 000 osób. Ich liczebność była mocno zróżnicowana: od 200 do 600 żołnierzy. Większość sformowano w Kownie (11) i Wilnie (7) oraz po jednym w Szawlach i Poniewieżu. Działały one nie tylko na terenie Litwy, ale były również wysyłane do innych krajów okupowanych przez Rzeszę: do Rosji, na Białoruś, Ukrainę, Łotwę i do Polski. Rozmieszczono je wzdłuż całego frontu wschodniego, od jeziora Ilmeń na północy Rosji po Morze Azowskie na Ukrainie.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: XXV
  • Page Range: 115-128
  • Page Count: 14
  • Language: Polish