The Collection “Audio recordings” in the Resources of Archive Museum at Majdanek Cover Image

Zbiór „Nagrania audio” w zasobie Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku
The Collection “Audio recordings” in the Resources of Archive Museum at Majdanek

Author(s): Marta Grudzińska
Subject(s): History
Published by: Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM)

Summary/Abstract: Wchodząca w skład zasobu Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku kolekcja nagrań dźwiękowych powstała w latach 70. minionego wieku. Początkowo taki system archiwizacji uzasadniano potrzebą zachowania głosu byłych więźniów, planując także wykorzystanie zbioru jako dopełnienia ekspozycji muzealnej. Z czasem, oprócz relacji związanych z funkcjonowaniem obozu, zaczęto dokumentować ważne wydarzenia z działalności Muzeum, jak obchody rocznicowe, sesje naukowe oraz wywiady z pracownikami naszej instytucji.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: XXV
  • Page Range: 273-280
  • Page Count: 8
  • Language: Polish