The Orthodox Church in the service of the Hungarian national goals? Cover Image

Az ortodox egyház a magyar nemzeti célok szolgálatában?
The Orthodox Church in the service of the Hungarian national goals?

Author(s): Krisztián Manzinger
Subject(s): Social Sciences
Published by: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbsegkutató Intézet

Summary/Abstract: A kérdésfeltevés elsõ pillantásra különösnek tûnik, hiszen a keleti kereszténység közismerten nem a magyarság vallása. Hogyan merülhet fel mégis egy ilyen intézménynek a magyarság „érdekében” történõ felhasználása? A válasz abban a – maitól eltérõ – helyzetben rejlik, amely a dualizmus, illetve második világháború idõszakában fennállt: az országban élõ ortodoxok jelentõs számában, illetve a magyar kormányzat nemzetiségi politikájában. A jelen dolgozat egyrészt a kérdésfeltevést lehetõvé tévõ helyzet, másrészt a vonatkozó magyar nemzetpolitikai célok felvázolását kíséreli meg, végül pedig bemutatja azt, hogy miért nem vezetett, vezethetett sikerre a próbálkozás a magyarországi románok vonatkozásában.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 149-179
  • Page Count: 31
  • Language: Hungarian