(Un)Moved: On the Holocaust, the Onlookers, the Re-enacters and Narrators of History. An Affective Perspective. Cover Image
  • Price 3.90 €

(Nie)poruszeni: O Zagładzie, oglądających, odgrywających i opowiadających historię. Perspektywa afektywna. Grzegorz Niziołek Polski teatr Zagłady
(Un)Moved: On the Holocaust, the Onlookers, the Re-enacters and Narrators of History. An Affective Perspective.

Author(s): Katarzyna Bojarska
Subject(s): Studies of Literature, History of the Holocaust
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Holocaust; Onlookers

Summary/Abstract: Review: Grzegorz Nizio³ek Polish Holocaust Theatre

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 6
  • Page Range: 101-111
  • Page Count: 12
  • Language: Polish