Virtue ethics in politics Cover Image

Etyka cnót w polityce
Virtue ethics in politics

The idea of just society in the ecumenical dialogue of Christian Churches in Germany

Author(s): Grzegorz Chojnacki
Subject(s): Politics / Political Sciences, Christian Theology and Religion, History of Church(es), Political Sciences, Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Politics and religion, History and theory of political science, Pastoral Theology, Other Christian Denominations, History of Religion
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: ecumenical dialogue; theological ethics; virtues; justice; solidarity;

Summary/Abstract: Na drodze dialogu ekumenicznego powstają różnorodne inicjatywy – na poziomie hierarchicznym, naukowym, lokalnym etc., które z jednej strony są wynikiem mozolnego dyskursu, modlitwy, spotkań, z drugiej zaś świadczą o chęci uczestnictwa w toczącej się debacie publicznej i przemianach społeczno-kulturowych. Ze względu na fakt, że ten głos jest zabieramy regularnie i przez wielu partnerów dialogu, tym bardziej można zauważyć jego rezonans w przestrzeni międzynarodowej, krajowej czy lokalnej. Przykładem tego ekumenicznego zrozumienia jest wspólny dokument Konferencji Episkopatu Niemiec i Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech pod znamiennym tytułem: Demokratie braucht Tugenden („Demokracja potrzebuje cnót”). „Rehabilitacja” cnót w przestrzeni społeczno-politycznej wypływa z wizji antropologicznej człowieka, opartej przede wszystkim na jego istocie, a nie funkcjonalności. Metafizyczno-deontologiczne spojrzenie na człowieka i jego relacyjne odniesienia pozwala ugruntować pogląd, że cnota sprawiedliwości i solidarności wyznaczają kierunek zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 19
  • Page Range: 263-274
  • Page Count: 12
  • Language: English, Polish