The Jesus Sutras – the first Christological synthesis of the Far East Cover Image
  • Price 3.90 €

„Sutry Jezusa” – pierwsze syntezy chrystologiczne Dalekiego Wschodu
The Jesus Sutras – the first Christological synthesis of the Far East

Author(s): Dariusz Klejnowski-Różycki
Subject(s): Christian Theology and Religion, History of Church(es), Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Biblical studies, Pastoral Theology, Eastern Orthodoxy, History of Religion
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: Jingjiao Documents; Nestorian Documents; Jesus Sutras; Alopen; Chinese Christianity;

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje badania dotyczące zabytkowych „dokumentów nestoriańskich” zwanych „Sutrami Jezusa”, które powstały podczas pierwszej misji Kościoła Wschodu do Chin w VII w. pod przewodnictwem Alopena. Teksty te są syntezą chrystologii oraz elementów teologii chrześcijańskiej istotną z punktu widzenia misji w Chinach. Opisują dogmaty chrześcijańskie za pomocą taoistycznej i buddyjskiej terminologii, filozofii, antropologii, kosmologii i symboliki. Są świadectwem rozwoju Kościoła w Chinach w ciągu trzech wieków za panowania dynastii Tang. „Sutry Jezusa” są odpowiedzią na pytanie: Co i w jaki sposób opowiedział Kościół o Jezusie Chrystusie po raz pierwszy Dalekiemu Wschodowi? Większość omawianych tekstów odkryta została w 1900 r. i jest przedmiotem badań teologów i sinologów głównie japońskich, chińskich i amerykańskich. Jednocześnie badania te zupełnie są nieznane w polskiej myśli teologicznej. Artykuł przedstawia pełną listę tych dokumentów, proponując polską nazwę oraz krótkie ich omówienie jako przyczynek do dalszych badań nad nimi. Wśród „Sutr Jezusa” na szczególną uwagę zasługuje kamienna Stela z Xi’an z wyrytym tekstem doktrynalno-historycznym, istotnym także z punktu widzenia rozwoju doktryny chrześcijańskiej w Chinach. Wnioski podkreślają wagę studiowania teologii nieeuropejskich kodowanych w innych systemach kultury i filozofii oraz pewne możliwości przekazu chrześcijańskiej doktryny także w symbolice innych religii (taoizm, buddyzm) z zachowaniem istoty doktryny chrześcijańskiej.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 19
  • Page Range: 213-227
  • Page Count: 15
  • Language: English, Polish, Chinese