Autocephaly of Ukrainian Orthodoxy against Russian Orthodoxy Cover Image
  • Price 3.90 €

Autokefalia prawosławia ukraińskiego wbrew prawosławiu rosyjskiemu
Autocephaly of Ukrainian Orthodoxy against Russian Orthodoxy

Author(s): Jarosław Moskałyk
Subject(s): Christian Theology and Religion, History of Church(es), Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Systematic Theology, Pastoral Theology, Eastern Orthodoxy, Other Christian Denominations, History of Religion
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: autocephaly; tomos; Ukrainian Orthodox; Russian Orthodox; Ecumenical Patriarchate of Constantinople; Bartholomew I;

Summary/Abstract: Otrzymanie autokefalii z Konstantynopola przez prawosławie na Ukrainie w 2019 r. oznacza dla niego przede wszystkim zmianę jakościową zarówno w sensie organizacyjnym i prawnym, ale także świadomościowym i mentalnym. To rzeczywiste nawiązanie do spuścizny historycznej oraz perspektywa całkowitego uwolnienia się od niechcianego podporządkowania. Teraz pozostaje jedynie kwestia właściwego zagospodarowania wartością, jaką jest pełna autonomia i możliwość kształtowania niezależnej wizji eklezjalnej. Jeśli zostaną prawidłowo wyciągnięte wnioski z niedalekiej i dawnej przeszłości, wówczas zaistnieją wszelkie podstawy ku stworzeniu zjednoczonej wspólnoty prawosławnej o niewątpliwym autorytecie moralnym.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 19
  • Page Range: 167-178
  • Page Count: 12
  • Language: English, Polish