A system for monitoring road and rail transport of some goods (SENT) – de lege lata explication Cover Image

System monitorowania przewozu drogowego i kolejowego niektórych towarów (SENT) – eksplikacja de lege lata
A system for monitoring road and rail transport of some goods (SENT) – de lege lata explication

Author(s): Mariusz Macudziński
Subject(s): Politics, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża
Keywords: prawo; prawo gospodarcze; bezpieczeństwo finansowe; uszczelnianie systemu podatkowego; kontrola; narzędzia informatyczne; sankcje

Summary/Abstract: Niniejsza publikacja przybliża aktualny stan prawny w obszarze wykorzystywaniajednego z wielu informatycznych narzędzi służących do uszczelniania systemu podatkowego,jakim jest system monitorowania przewozu drogowego i kolejowego niektórych towarów,zwany systemem SENT. W opracowaniu przedstawiono główne założenia przepisów ustawy,w tym obowiązki uczestników obrotu „towarami wrażliwymi” oraz uprawnienia kontrolneorganów Krajowej Administracji Skarbowej.Szczegółowej ocenie poddano standardy systemu monitorowania drogowego, jegowymogi techniczne, charakterystykę, a także wskazano na kluczową rolę, jaką odgrywaon obecnie w polskim systemie podatkowym.Nie pominięto również zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną, jakąponoszą podmioty zobowiązane za niewywiązywanie się z obowiązków wynikającychz wymogów stosowania omawianej ustawy.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 7
  • Page Range: 23-41
  • Page Count: 19
  • Language: English, Polish