Report from the 3rd EUIncSo National Round Table
"Society, power, media: hate speech and social inclusion " Gorzów Wielkopolski, 15 January 2019. Cover Image

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna” Gorzów Wielkopolski, 15 stycznia 2019 r.
Report from the 3rd EUIncSo National Round Table "Society, power, media: hate speech and social inclusion " Gorzów Wielkopolski, 15 January 2019.

Author(s): Joanna Lubimow, Aleksandra Szczerba-Zawada
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża

Summary/Abstract: W dniu 15 stycznia 2019r. odbył się III Ogólnopolski Okrągły StółEUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”.Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Akademię im. Jakuba z Paradyżaw Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Jean Monnet Module – Inclusive society building throughEU Studies: human rights protection in the European Union (EUIncSo).

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 6
  • Page Range: 259-262
  • Page Count: 4
  • Language: Polish