The Status of the Jews in the Christian Empire according to book 16 of the Theodosian Code: Part One Cover Image

Status Żydów w cesarstwie chrześcijańskim według księgi XVI Kodeksu Teodozjusza - cz. I
The Status of the Jews in the Christian Empire according to book 16 of the Theodosian Code: Part One

Author(s): Leszek Misiarczyk
Subject(s): Cultural history, Social history
Published by: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS)
Keywords: Code of Theodosius; Jews;; religious policy;

Summary/Abstract: Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę i treść XVI Księgi Kodeksu Teodozjusza oraz politykę religijną późnego cesarstwa wobec innowierców, aby na tym tle dokonać analizy statusu żydów. W dalszej części autor analizuje przywileje, jakimi cieszyli się wyznawcy judaizmu w Imperium IV wieku, czyli przywileje dla przełożonych i członków wspólnot oraz prawnej ochrony synagog i kultu judaistycznego.

  • Issue Year: 40/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 175-189
  • Page Count: 15
  • Language: Polish