Folk spells of the Lviv Oblast Cover Image

Zamówienia ludowe z okolic Lwowa
Folk spells of the Lviv Oblast

Author(s): Iryna Kowal-Fuczyło
Subject(s): Anthropology, Language and Literature Studies, Applied Linguistics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: the texts of Ukrainian spells; the Lviv Oblast; paganism and Christianity; prayers

Summary/Abstract: Przedstawione teksty ukraińskich zamówień pochodzą od mieszkanek wsi Wełyki Mokrjany i Mali Mokrjany w obwodzie lwowskim. Zebrane zostały w maju 2001 roku.Teksty te są wykładnikiem światopoglądu współczesnego mieszkańca wsi ukraińskiej. Światopogląd ten ma charakter synkretyczny: łączy cechy pogaństwa i chrześcijaństwa. Ze względu na symbole, konstrukcje składniowe, rytmikę, funkcję – teksty te bliskie są zamówieniom. Jednak obecność postaci chrześcijańskich oraz miejsce i czas wykonywania spokrewniają je z modlitwami (wśród mieszkańców gatunek ten funkcjonuje pod nazwą stara modlitwa).Opowiadania traktują m.in. o wypędzaniu złego ducha, o rozpędzaniu chmur. Dają podstawy do twierdzenia, że w światopoglądzie społeczeństwa ukraińskiego wciąż obecne jest pogaństwo. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w najbardziej dramatycznych momentach ludzie częściej zwracają się nie do chrześcijańskich, lecz do starych archaicznych sposobów. W przypadku kiedy oczekiwana jest pomoc od Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej czy świętych chrześcijańskich, i tak wszystko odbywa się w zgodzie z pogańskim wzorcem.

  • Issue Year: 13/2001
  • Issue No: 13
  • Page Range: 267-277
  • Page Count: 11
  • Language: Polish