Ethno-Design Aspects of Аdvertising Cover Image

Етнодизайнерські аспекти реклами
Ethno-Design Aspects of Аdvertising

Author(s): Ilona Olegivna Sivash
Subject(s): Visual Arts, Aesthetics, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, Marketing / Advertising
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: ethno-design; ethno-artistic traditions; national style; stylistics of advertising; ornamentation; coloristics;

Summary/Abstract: Мета роботи. Етнодизайн як окремий стильовий напрям сучасного проектування потребує всебічного розгляду в контексті художньо-проектної культури та доцільності використання етномотивів у різновидах дизайну, зокрема у візуальній рекламі. Дослідження пов’язане з комплексним аналізом етнодизайнерського досвіду і порівнянням його з існуючою інтернаціональною стилістикою рекламних звернень. Методологія дослідження ґрунтується на системно-структурному, історико-мистецтвознавчому та компаративному методах, які дозволяють виявити чинники етнодизайну, розглядати його як цілісну систему проектування, а також розкрити вагомий вплив етномистецьких традицій на дизайн реклами. Наукова новизна роботи полягає в розширенні і поглибленні уявлень про національні та інтернаціональні риси реклами з урахуванням одночасних процесів глобалізації та посилення регіоналізації. Висновки. Осмислення світового та українського досвіду використання етномотивів у дизайні надає підстави стверджувати вагоме їхнє значення та культуротворчий потенціал народного мистецтва і художніх промислів для сучасної рекламної індустрії України.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 40
  • Page Range: 416-423
  • Page Count: 8
  • Language: Ukrainian