МНОГОКРАТНИТЕ ПРЕВОДИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СОФИЯ, 7–9 ЮЛИ 2005 Г. Под редакцията на Лора Тасева (отг Cover Image
  • Price 4.50 €

МНОГОКРАТНИТЕ ПРЕВОДИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СОФИЯ, 7–9 ЮЛИ 2005 Г. Под редакцията на Лора Тасева (отг
МНОГОКРАТНИТЕ ПРЕВОДИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СОФИЯ, 7–9 ЮЛИ 2005 Г. Под редакцията на Лора Тасева (отг

Author(s): Iva Trifonova
Subject(s): Language studies
Published by: Институт за литература - БАН

Summary/Abstract: Book review.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 37-38
  • Page Range: 281-285
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian