Report from the conference  “Public administration. Elections to the local government AD 2018”,  Łagów Lubuski, December 13–14, 2018 Cover Image

Sprawozdanie z konferencji „Administracja publiczna. Wybory do samorządu terytorialnego AD 2018”, Łagów Lubuski, 13–14 grudnia 2018 roku
Report from the conference “Public administration. Elections to the local government AD 2018”, Łagów Lubuski, December 13–14, 2018

Author(s): Lilla Młodzik
Subject(s): Politics
Published by: Wydawnictwo Adam Marszałek
  • Issue Year: 21/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 165-169
  • Page Count: 5
  • Language: Polish