The television program in the challenges of the digital world Cover Image

Телевизионната програма в предизвикателствата на дигиталния свят
The television program in the challenges of the digital world

Author(s): Margarita Pesheva
Subject(s): Social Sciences, Media studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Communication studies, Theory of Communication, Book-Review
Published by: Софийски университет »Св. Климент Охридски«

Summary/Abstract: On the monograph: ПЕТРОВА, Теодора. Телевизионната програма като част от медийните аудио-визуални услуги. С, Авангард Прима, 2018, 244 с.