. Cover Image

"Liryka Adama Mickiewicza w poetyckiej interpretacji Maksyma Rylskiego", Leontij Mironiuk, Swietłana Mironiuk, Olsztyn 1998
.

Author(s): Albert Bartoszewicz
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 1999
  • Issue No: IV
  • Page Range: 393-393
  • Page Count: 1
  • Language: Polish