"Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn 17-19 X 1996", pod red. Jana Kaczyńskiego, Olsztyn 1999 Cover Image

"Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn 17-19 X 1996", pod red. Jana Kaczyńskiego, Olsztyn 1999
"Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn 17-19 X 1996", pod red. Jana Kaczyńskiego, Olsztyn 1999

Author(s): Tadeusz Zienkiewicz
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2000
  • Issue No: V
  • Page Range: 336-340
  • Page Count: 5
  • Language: Polish