"Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców", pod red. Sławomira Kalembki i Norberta Kasparka, Olsztyn 1998
"Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców", pod red. Sławomira Kalembki i Norberta Kasparka, Olsztyn 1998

Author(s): Danuta Kasparek
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2000
  • Issue No: V
  • Page Range: 334-335
  • Page Count: 2
  • Language: Polish