ŠILONOVÁ, V., KLEIN, V.: Edukácia sociálne znevýhodnených žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. 2., rozšírené vydanie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2018. 274 s. ISBN 978-80-561-0558-0. Cover Image

ŠILONOVÁ, V., KLEIN, V.: Edukácia sociálne znevýhodnených žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. 2., rozšírené vydanie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2018. 274 s. ISBN 978-80-561-0558-0.
ŠILONOVÁ, V., KLEIN, V.: Edukácia sociálne znevýhodnených žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. 2., rozšírené vydanie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2018. 274 s. ISBN 978-80-561-0558-0.

Author(s): Ladislav Horňák
Subject(s): Education, Scientific Life, Book-Review, Inclusive Education / Inclusion
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
  • Issue Year: 8/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 169-171
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak