Vlastimil Válek: literary history and its access Cover Image

Vlastimil Válek: literární historie a její zpřístupňování
Vlastimil Válek: literary history and its access

Author(s): Jiří Kudrnáč
Subject(s): History, Czech Literature, Theory of Literature
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Vlastimil Válek; Czech literature; theory of literature; history of literature;

Summary/Abstract: Je přínosné, že od té doby, co byly o doc. Vlastimilu Válkovi dříve publikovány jubilejní biografické a bibliografické informace (JEŘÁBEK 2000), se jeho práce pro literárněvědnou bohemistiku a brněnskou univerzitu příliš nezměnila. Docent PhDr. Vlastimil Válek, CSc., nyní jako externí vyučující, přednáší na Ústavu české literatury Masarykovy univerzity, vede doktorandy, diplomové a bakalářské práce, publikuje studie a edice z české literatury. Mimořádně oblíbený učitel, usměvavý, vstřícný pán, zdobící každé dobré pracoviště. Literární historik Vlastimil Válek (nar. 16. 6. 1931 v Olomouci) obdržel znamenité školení. K jeho učitelům a také inspirátorům z brněnské filozofické fakulty v oboru jeho budoucího profesního působení patřili badatelé, kteří reprezentovali a prodloužili prvorepublikovou tradici: Antonín Grund, Jan Vilikovský, Antonín Škarka, Alois Gregor, Josef Hrabák, Artur Závodský a brzký Válkův přítel Dušan Jeřábek, s nímž Vlastimil Válek společně znovu zpřístupnil odkaz Arna Nováka, zakladatele brněnské univerzitní literárněvědné bohemistiky. Vlastimil Válek, působící na brněnské filozofické fakultě od roku 1954 do těchto dnů, vrostl do této tradice, stal se jejím respektovaným příslušníkem a dodnes ji aktivně reprezentuje. [...]

  • Issue Year: 16/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 151-156
  • Page Count: 6
  • Language: Czech