Report on the state of strumming: three-year activity of the Brno Narratological Circle aka BRNK Cover Image

Zpráva o stavu brnkaření: tříleté působení Brněnského naratologického kroužku alias BRNKu
Report on the state of strumming: three-year activity of the Brno Narratological Circle aka BRNK

Author(s): Radomir D. Kokeš, Aleš Merenus
Subject(s): Fiction, Higher Education , Scientific Life, Philology, Theory of Literature
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Theory of fiction; theory of narrative; theory of literature; university students; scientific life;

Summary/Abstract: Brněnský naratologický kroužek (http://brnenskykrouzek.wordpress.com) představuje nezávislé občanské sdružení odborníků z různých vědních disciplín, jehož hlavním cílem je podpora, rozvoj a popularizace bádání na poli fikce a teorie vyprávění jak v řadách širší odborné veřejnosti, tak také mezi studenty vysokých i středních škol. Zároveň však usiluje o posilování mezioborového dialogu v této oblasti a zejména pak o systematické rozvíjení badatelské, přednáškové a publikační činnosti svých členů.

  • Issue Year: 17/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 236-238
  • Page Count: 3
  • Language: Czech