Belarusian explorations of Bazyli Białokozowicz Cover Image

Białorutenistyczne eksploracje Bazylego Białokozowicza
Belarusian explorations of Bazyli Białokozowicz

Author(s): Włodzimierz Stochel
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Belarussian Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2001
  • Issue No: VI
  • Page Range: 49-57
  • Page Count: 9
  • Language: Polish