On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible Cover Image

On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible
On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible

Author(s): Michaela Hashemi
Contributor(s): Jarmila Fictumová (Translator)
Subject(s): Christian Theology and Religion, 17th Century, Biblical studies, Hermeneutics
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Comenius; The Manual or Core of the Whole Saint Bible (1623); Report and Study on Preaching;

Summary/Abstract: Ve své studii se autorka soustřeďuje na šest základních témat: Charakteristika textu Komenského Manualníku (1623) jako nejrozsáhlejšího Komenského autografu; stav dosavadního bádání o tématu vzhledem k meritornímu tématu, tj. první vydání edice Manualníku, a její rámcové části – Jindřich Hrozný (1926), odborné stati, především – Milan Kopecký (1978 – časopisecky; 1982 – knižně); vazba Manualníku na Komenského literární terminologii užitou v jeho spisu Zpráva a naučení o kazatelství autorkou ilustrovaná jako převážně vzájemně si odpovídající; amplifikace a abreviace v textu Manualníku, např.: MAN Gn 35: 15–16 ve srovnání s K3 (vydání tzv. kralické jednodílky z r. 1613), Gn 35:18 – amplifikace (využívá se zpravidla poznámkový aparát k tzv. Kralické šestidílce); MAN Jr 5: 10 ve srovnání s K3 Jr. 5: 10 abreviace (úroveň motivů; poloveršů, veršů, částí kapitol, úplných kapitol – další příklady); analýza biblických citací v úvodu k Manualníku – různé typy biblických parafrází, např. vzhledem ke K3 Jb, 30:20 – abreviace; motivované biblické centony: Ž 66: 11–12; shrnutí nových poznatků, zejména o úvodu k Manualníku vzhledem k typu užitých biblismů: intepretace motivovaného biblického centonu (Mt 4,16).

  • Issue Year: 19/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 29-39
  • Page Count: 11
  • Language: English