But it's Holan 1997 Cover Image

Ale je Holan 1997
But it's Holan 1997

Author(s): Zdeněk Kožmín
Subject(s): Poetry, Czech Literature, Theory of Literature
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Vladimír Holan; writer; poet; Czech literature; modern poetry;

Summary/Abstract: Někdy mě přitahovala myšlenka, že by bylo žádoucí napsat cosi jako „poetickou geometrii“ Holanovy poezie. Všecko by tu muselo být sledováno od „velkého třesku“ jako pohyb v obrovitém čase a prostoru, ale současně s tímto demiurgickým velegestem bychom museli zaznamenávat všudypřítomný holanovský protipohyb v nejmenším měřítku kdesi blízko dechu, v čarách dlaně, v bití srdce, v teplé „biologii“ řeči, v nejkřehčím přibližování k hlasu. Taková přesnost deskripce by nám umožňovala pracovat ve všech polohách a směrech bádání. Dávala by vzrušující možnost přímo sledovat všecko to vysoukávání poezie z české řeči, z české poezie, ze všeho, co lze nazvat alchymií moderního básnictví. Udělat řekněme Kapitoly z Holanovy poetiky by mohlo být jakousi zakladatelskou teorií získávanou z této poezie samotné. Ale při obrovském respektu k poetotvorné, estetickotvorné energii Holanových básnických strukturací se vždy znovu přistihuji při tom, že se všecko moje psaní o Holanovi soustřeďovalo hlavně na to, jak nám jeho poezie umožňuje jinak žít a vstupovat do skutečnosti, do našeho bytí v čase a prostoru. Mámivá „geometrie“ této obří poezie bude možná teprve napsána novým tisíciletím. [...]

  • Issue Year: 19/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 93-113
  • Page Count: 21
  • Language: Czech