Utilizing smart contracts’ technology as a microinsurance platform Cover Image

Wykorzystanie technologii inteligentnych kontraktów jako platformy dla mikroubezpieczeń
Utilizing smart contracts’ technology as a microinsurance platform

Author(s): Piotr Stolarski, Jakub Gałczyk
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: mikroubezpieczenia; blockchain; inteligentne kontrakty; system informatyczny;

Summary/Abstract: W artykule prezentujemy koncepcję zastosowania technologii inteligentnych kontraktów w celu realizacji idei oraz dostarczenia środków do opracowania i dystrybucji mikroubezpieczeń. W obszarach ryzyka, w których zaproponowanie ochrony jest nierealne przy zastosowaniu normalnych środków, mikroubezpieczenia mogą stanowić racjonalne uzupełnienie oferty ubezpieczeniowej. Inteligentne kontrakty umożliwiają stosowanie automatycznych reguł biznesowych do jednostek pieniężnych denominowanych w kryptowalucie. Uzyskanym rezultatem badawczym jest propozycja architektury rozwiązania informatycznego realizującego model biznesowy polegający na oferowaniu produktów posiadających cechy mikroubezpieczeń. Architektura jako podstawowy komponent wykorzystuje platformę wykonywania inteligentnych kontraktów. W badaniu posługujemy się metodą badawczą badań projektowych (design science).

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 541
  • Page Range: 257-267
  • Page Count: 11
  • Language: Polish