Słowiański tryptyk. 200-lecie Fiodora Iwanowicza Tiutczewa i 170-Iecie Jana Nerudy Cover Image

Славянский триптих : (200-летию Ф. И. Тютчева и 170-летию Яна Неруды)
Słowiański tryptyk. 200-lecie Fiodora Iwanowicza Tiutczewa i 170-Iecie Jana Nerudy

Author(s): Aleksiej Dmitrowskij
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Studies of Literature, Eastern Slavic Languages, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Summary/Abstract: W artykule omówiono twórczość Fiodora Tiutczewa i Jana Nerudy w kontekście kształtowania się świadomości słowiańskiej. Zdaniem autora, problemy poruszane przez tych poetów wciąż pozostają aktualne, zwłaszcza na tle współczesnych procesów społeczno-politycznych w Europie.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: VIII
  • Page Range: 41-49
  • Page Count: 9
  • Language: Russian