Barriers and benefits of the implementation of the policy of obtaining energy from renewable resources in the Middle East and North African states Cover Image

Bariery i korzyści implementacji polityki w zakresie energetyki ze źródeŁ odnawialnych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Barriers and benefits of the implementation of the policy of obtaining energy from renewable resources in the Middle East and North African states

Author(s): Wiktor Kordyś
Subject(s): Governance, Environmental and Energy policy, Developing nations
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: energetyka; źródła odnawialne; Bliski Wschód; Afryka Północna; Desertec; Energia Solarna; OZE

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie szeregu barier, jakie stoją przed implementacją polityki w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na obszarze państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w kontekście potrzeby dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej do państw Unii Europejskiej. Mimo dość oczywistych korzyści dla Unii Europejskiej z pozyskiwania czystej energii z państw objętych południowym wymiarem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, nadal istnieją liczne problemy gospodarcze oraz społeczne, które utrudniają wzajemną współpracę po obu brzegach Morza Śródziemnego w zakresie energetyki. Największymi barierami pozostają prowadzona polityka gospodarcza, ale także zaniedbania infrastrukturalne uniemożliwiające sprawną i efektywną wymianę energii. Wydaje się jednak, że na fali Arabskiej Wiosny, przynajmniej w części państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, wzrasta świadomość korzyści, jakie mogą płynąć z pozyskiwania czystej energii. Tym niemniej pewnym symbolem pozostaje szereg projektów energetycznych, koordynowanych ze strony europejskiej, które mimo upływu lat i stopnia zaawansowania nadal nie przełożyły się na konkretne rezultaty.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 2 (10)
  • Page Range: 100-116
  • Page Count: 17
  • Language: Polish