Evaluative potential of the German words of the century as a culturally specific phenomenon Cover Image

Эвалюативный потенциал немецких слов столетия как культурно- специфическое явление
Evaluative potential of the German words of the century as a culturally specific phenomenon

Author(s): Olga Kaškina
Subject(s): Cultural history, Syntax, Pragmatics, Historical Linguistics, Evaluation research, Philology
Published by: Kauno Technologijos Universitetas
Keywords: German language; Cultural history;

Summary/Abstract: Straipsnis skirtas vokiečių kalbos potencialo nagrinėjimui šimtmečio bėgyje. Tai žodžiai, kurie funkcionuoja skirtinguose vertinimo diskurso lygiuose kai yra taikoma pažintinė-diskursinė analizė, kuri nustato mokomų žodžių pažintinės ir vertinimo charakteristikos tarpusavio ryšį bei šimtmečio bėgyje vartotų žodžių vertinimo potencialo aktualizavimo būdus leksikos lygmenyje ir pragmatinės reikšmės realizavimo ypatumus sintaksės lygmenyje. Gauti rezultatai gali būti panaudoti antrinės kalbinės asmenybės formavimo procese mokant vokiečių kaip užsienio kalbos.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 2
  • Page Range: 31-37
  • Page Count: 7
  • Language: Russian