Aspectual values of the Italian plusquamperfect Cover Image

Аспектуальные значения итальянского плюсквамперфекта
Aspectual values of the Italian plusquamperfect

Author(s): Julia Kalinkina
Subject(s): Theoretical Linguistics, Syntax, Semantics, Evaluation research
Published by: Kauno Technologijos Universitetas
Keywords: Italian language; plusquamperfect;

Summary/Abstract: Pluskvamperfektas italų kalboje (trapassato prossimo) gali turėti tik imperfektui būdingas reikšmes. Lingvistikoje šis faktas yra įvairiai interpretuojamas, dažnai tokia pluskvamperfekto savybė aiškinama imperfektine pagalbinio veiksmažodžio forma. Tačiau galimos ir kitos, ne tik formalios, priežastys. Viena jų - pluskvamperfektas neturi gramatinės aspektinės opozicijos, todėl susilpnėja perfektinė gramatinės formos reikšmė ir išryškėja veiksmažodžio semantika.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 21-23
  • Page Count: 3
  • Language: Russian