(rev.) Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014 Cover Image

(rec.) Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014
(rev.) Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014

Author(s): Jacek Grzybowski
Subject(s): Philosophy of Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 54/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 131-140
  • Page Count: 10
  • Language: Polish