Tradition versus neotraditionalism: Islam between religion and ideology Cover Image

Tradicija naspram neotradicionalizma: islam između vjere i ideologije
Tradition versus neotraditionalism: Islam between religion and ideology

Author(s): Edin Kukavica
Subject(s): Theology and Religion, Islam studies
Published by: Fondacija “Baština duhovnosti”
Keywords: neotradicionalizam;tradicija;

Summary/Abstract: Dijelom zbog nesnalaženja uleme u novonastalim okolnostima, dijelom zbog nesvijesti o globalnim kretanjima, dijelom i zbog nezainteresiranosti i samoživosti najodgovornijih, a dijelom, ne smije se zaboraviti, zbog ideološkog slaganja i podržavanja novih kretanja od strane pojedinaca i nosilaca najodgovornijih funkcija, nastao je vakuum u kojem su sve brojnije neotradicionalističke skupine našle svoj prostor za djelovanje…Zbunjena bh. muslimanska i bošnjačka intelektualna i akademska javnost još uvijek odlaže otvoren i javan razgovor o tome da li predstavlja “novi tradicionalizam” problem ili ne; je li to “novi islam” ili pak samo način djelovanja i prakticiranja oglašavajući se samo formalnim, blijedim i nesadržajnim saopćenjima o jednom zvaničnom mezhebu i jednom važećem akaidu za bh. muslimane, te je tako uzrokovala još veću zbunjenost među prakticirajućim muslimanima u džema’atima kod kojih je sve primjetnije miješanje izvanjskih karakteristika različitih mezhebskih distinktivnih karakteristika, što je i naivno u usporedbi sa masovnom upitanošću o ispravnosti vlastite dosadašnje (tradicionalne) prakse, te sve više prevladavajućom svijesti usklađenom sa neotradicionalističkom ideologijom.

  • Issue Year: II/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 87-104
  • Page Count: 18
  • Language: Bosnian