Dervish houses in Konjic and the surrounding area Cover Image

Derviške tekije u Konjicu i okolini
Dervish houses in Konjic and the surrounding area

Author(s): Esad Bajić
Subject(s): Islam studies
Published by: Fondacija “Baština duhovnosti”
Keywords: sufizam; tekija;

Summary/Abstract: Uloga tekije u širenju islamske kulture i uopće u islamizaciji naših krajeva već je prilično osvijetljena. Većina (puto)pisaca je pisala o ulozi i značaju tekija, i došli su do zaključka da su se tekije ili zavije prvenstveno starale o sigurnosti putnika, predstavljale su konačišta i musafirhane. U vrijeme osmanske vlade u kasabi Belgraddžik / Konjic podignute su tekije / zavije dvaju derviških redova / tarikata: halvetijska, čiji je vakif bio Mehmed-beg, carski čauš i mevlevijska, za koju se nije moglo utvrditi ko joj je vakif.

  • Issue Year: I/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 93-97
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian