COMPARATIVE ANALYSIS OF DURHEIM'S AND LEVY-BRUHL'S MYTHICAL CONSCIOUSNESS DETERMINATION Cover Image

UPOREDNA ANALIZA DIRKEMOVOG I LEVI-BRILOVOG ODREĐENJA MITSKE SVESTI
COMPARATIVE ANALYSIS OF DURHEIM'S AND LEVY-BRUHL'S MYTHICAL CONSCIOUSNESS DETERMINATION

Author(s): Zoran Đ. Slavujević
Subject(s): Philosophy of Mind, Philosophy of Religion, Methodology and research technology, Evaluation research
Published by: Српско социолошко друштво
Keywords: Comparative analysis; Emile Durkheim; Levy-Bruhl;

Summary/Abstract: Ova uporedna analiza jeste pokušaj da se povuče paralela između Dirkemovog određenja mitske svesti u delu »Elementarni oblici religijskog života« i određenja mitske svesti kako je dato u Levi-Briiovom delu »Primitivni mentalitet«. Ona bi postigla svoj cilj ukoliko bi uspela da pokaže da pored saglasnosti oko pojedinih, nekada i vrlo značajnih obeležja mitske svesti, postoji potpuno razmimoilaženje u nizu pitanja koja su bitna za određenje mitske svesti.

  • Issue Year: 8/1974
  • Issue No: 2-3
  • Page Range: 313-328
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian