Drama. Contemporary Slovenian drama between intimacy and social criticism (edited by: Mateja Pezdirc Bartol) Cover Image

Drama. Savremena slovenska drama između intime i društvene kritike (priredila: Mateja Pezdirc Bartol)
Drama. Contemporary Slovenian drama between intimacy and social criticism (edited by: Mateja Pezdirc Bartol)

Author(s): Mateja Pezdirc Bartol
Subject(s): Slovenian Literature, Cultural Essay, Theory of Literature
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
Keywords: Drama; contemporary Slovenian drama; intimacy; social criticism;

Summary/Abstract: Savremena slovenska drama nije zaokružena i jedinstvena pojava sa očiglednim karakteristikama, već splet različitih tematskih, motivskih i idejnih elemenata, jezičkih varijanti, žanrovskih modela i dramaturških istraživanja, zato možemo u nastavku njene elemente označiti samo u obrisima, koji ne mogu sadržati sve varijante njenih poetika. Najprije, pak, pogledajmo ko su dramatičari i dramatičarke koji stvaraju u vremenu od osamostaljenja Slovenije 1991. pa do danas, te kakav je njihov društveni status i položaj unutar slovenskih pozorišta.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 351-356
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode