Law, Jurisprudence and the Political: Introduction Cover Image

Polityczność prawa i ogólnej refleksji nad prawem: wprowadzenie
Law, Jurisprudence and the Political: Introduction

Author(s): Adam Sulikowski, Jakub Łakomy, Rafał Mańko
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Philosophy of Law
Published by: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR
  • Issue Year: 18/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 5-9
  • Page Count: 5
  • Language: Polish