ALEKSA ĐILAS ON THE BORDERS OF THE »CONTESTED COUNTRY« Cover Image

ALEKSA ĐILAS О GRANICAMA »OSPORAVANE ZEMLJE «
ALEKSA ĐILAS ON THE BORDERS OF THE »CONTESTED COUNTRY«

Author(s): Nebojša Popović
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies, 18th Century, 19th Century, Book-Review, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies
Published by: Institut za savremenu istoriju, Beograd
Keywords: book review; Aleksa Đilas; Yugoslavia; borders; national question;

Summary/Abstract: Knjiga Alekse Đilasa, naučnog saradnika Univerziteta Harvard, »Osporavana zemlja« nastavlja niz monografija о nacionalnom pitanju na jugoslovenskom tlu (G. Vlajčić, D. Pešić i dr.). Ova istorijsko-sociološka studija utemeljeno je na višestranoj bogatoj domaćoj izvornoj podlozi i konsultovanju velikog broja naslova, uglavnom, inostrane provinijencije. Kroz Uvod, šest poglavlja i Zaključak autor vodi nacionalno pitanje jugoslovenskih naroda od vremena Marije Terezije do «vrhunca jugoslovenstva« sredinom 50-tih godina ovog veka. Kako som autor kaže, on u ovoj studiji nije imao nameru da sveobuhvatno prikaže partijsku politiku jugoslovenskih komunista prema jugoslovenskom jedinstvu, već da ukaže na sociološke i istorijske činioce koji su tu poiltiku određivali.

  • Issue Year: 1992
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 195-200
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian