Premiera, dinozaur, budżet (premiere, dinosaur, budget) – on new neosemanticisms in the Polish language Cover Image
  • Price 4.90 €

Premiera, dinozaur, budżet – o nowych neosemantyzmach w polszczyźnie
Premiera, dinozaur, budżet (premiere, dinosaur, budget) – on new neosemanticisms in the Polish language

Author(s): Marcin Zabawa
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: Powszechnie wiadomo, że neosemantyzacja (także ta motywowana wpływami obcymi) jest jednym ze sposobów wzbogacania słownictwa. Jak się wydaje, jest ona mniej istotna (w sensie ilościowym) niż neologizmy słowotwórcze lub zapożyczenia leksykalne. Tym niemniej warto wspomnieć, że liczba neosemantyzmów (w tym także zapożyczeń semantycznych) wydaje się lawinowo wzrastać w ostatnich latach, por. np. spostrzeżenie K. Waszakowej [2011], która pisze o wzmożonym zapożyczaniu znaczeń wyrazów jako jednej z charakterystycznych cech polszczyzny dwudziestego pierwszego wieku. Oczywiste jest zatem to, że ciągłe prowadzenie badań w tym zakresie jest koniecznością. Takie jest też założenie niniejszego artykułu: przedstawia on najnowsze neosemantyzmy (najprawdopodobniej motywowane wpływem angielszczyzny) nieodnotowane w USJP – wedle wiedzy autora – nieopisane dokładniej przez innych badaczy słownictwa. Trzeba podkreślić, iż stwierdzenie nieodnotowania opisywanych znaczeń w USJP nie jest w zamierzeniu autora krytyką tego słownika, lecz podkreśleniem faktu, że opisywane zjawiska mogą być istotnie zakwalifi kowane jako nowe.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 01
  • Page Range: 99-107
  • Page Count: 9
  • Language: Polish