. Cover Image

"Acta Albaruthenica", T.4: "Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności". IX edycja, Białowieża, 5-7 października 2001 r. X edycja, Hajnówka-Białowieża 21-23 czerwca 2002 r., pod red. A. Barszczewskiego i M. Sajewicza, Mińsk
.

Author(s): Irena Rudziewicz
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: X
  • Page Range: 220-221
  • Page Count: 2
  • Language: Polish