Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban, Small Homelands. Linguistic and Cultural Awareness of Local Communities Cover Image

Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych
Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban, Small Homelands. Linguistic and Cultural Awareness of Local Communities

Author(s): Romualda Piętkowa
Subject(s): Book-Review
Published by: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 48/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 191-195
  • Page Count: 5
  • Language: Polish