Thomistic Metaphysics of Relations Reread (rev.: Ks. Tomasz Duma. Metafizyka relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych) Cover Image

Tomistyczna metafizyka relacji na nowo odczytana (rec.: Ks. Tomasz Duma. Metafizyka relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych)
Thomistic Metaphysics of Relations Reread (rev.: Ks. Tomasz Duma. Metafizyka relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych)

Author(s): Piotr Duchliński
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 67/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 137-147
  • Page Count: 11
  • Language: Polish