Internet Search Engine as Personal Data Controller Cover Image

Vyhledávač jako správce osobních údajů
Internet Search Engine as Personal Data Controller

Author(s): Jakub Míšek
Subject(s): Civil Law, ICT Information and Communications Technologies, EU-Legislation
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Internet Search Engine; Personal Data Controller;

Summary/Abstract: Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci Google Spain proti Mario Costeja González představuje další precizaci evropského práva ochrany osobních údajů. Autoritativně definuje postavení internetových vyhledávačů a jejich odpovědnost za osobní údaje, které získají a zpracovávají svojí činností, tedy indexováním webových stránek a nabízením výsledků vyhledávání.

  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 9
  • Page Range: 227-229
  • Page Count: 3
  • Language: Czech