The Constitutional Court confirms the case law of the Supreme Court in a field of the communication to the public by hyperlink Cover Image

Ústavní soud potvrzuje judikaturu Nejvyššího soudu v oblasti sdělování děl veřejnosti odkazem
The Constitutional Court confirms the case law of the Supreme Court in a field of the communication to the public by hyperlink

Author(s): Helena Pullmannová
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Communication studies, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Constitutional Court; case law; Supreme Court; field of the communication to the public by hyperlink;

Summary/Abstract: Stěžovatel2 byl v době od 23. října 2010 do 15. ledna 2011 jediným majitelem a administrátorem volně přístupných internetových stránek, na kterých sděloval díla (epizody seriálů) veřejnosti metodou embeddovaného odkazu3 bez souhlasu osob oprávněných z práv autorských a práv souvisejících s právem autorským vztahujícím se k těmto dílům.

  • Issue Year: 9/2018
  • Issue No: 17
  • Page Range: 51-58
  • Page Count: 8
  • Language: Czech