NON-SCIENTIFIC CRITICISM OF A NON-SOCIOLOGIST Cover Image

(НЕ)НАУЧНА КРИТИКА ЈЕДНОГ НЕСОЦИОЛОГА
NON-SCIENTIFIC CRITICISM OF A NON-SOCIOLOGIST

Author(s): Slobodan Vukičević
Subject(s): History and theory of sociology, Methodology and research technology, Evaluation research
Published by: Српско социолошко друштво
Keywords: Sociology; Normative facts;

Summary/Abstract: Своју „научну“ критику насловљену „Поводом једног амбициозног али неуспелог покушаја унапређивања методологије друштвених наука“, мог чланка „Социолошко установљење ‚нормативне чињенице’“ (Социологија 2002, 4), а коју објављује Социолошки преглед 2009. у бр.1, на дупло већем броју страница него што је критиковани рад, Д. Јаковљевић започиње критиком Војина Милића и Михаила Марковића због недовољног залагања „на плану стварања стручног подмлатка, тј. благовремене смене генерација“.

  • Issue Year: 43/2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 379-389
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian