FIASCO OF A INFERIOR REPLICA Cover Image

ФИЈАСКО ЈЕДНЕ ИНФЕРИОРНЕ РЕПЛИКЕ
FIASCO OF A INFERIOR REPLICA

Author(s): Dragan Jakovljević
Subject(s): Methodology and research technology, Evaluation research, Social Theory
Published by: Српско социолошко друштво
Keywords: Normative fact; Methodological and theoretical questions;

Summary/Abstract: Отварање критичке дискусије о дометима једног покушаја унапређивања методологије друштвених наука кроз скицирање концепције о тзв. "нормативној чињеници" и друштвене теорије у Социолошком прегледу нудило је прилику за конструктиван дијалог о релевантним методским и теоријским питањима која се тим поводом намећу, за шта је подлогу пружала моја детаљна критичка анализа (Јаковљевић 2009). Нажалост, реплика (Вукићевић 2009) аутора чија су гледишта чинила предмет дате критике је срозала ниво разматрања до мере, на којој једна рационална дискусија једва да је још уопште могућа.

  • Issue Year: 43/2009
  • Issue No: 4
  • Page Range: 573-592
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian